آرشیو اسفند ماه 1397

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

تصویر ذهنی معجزه میکند

۱۷۹ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر
یادت باشه
تصویر ذهنی معجزه می‌کند ، هر
آن‌ چه فکر کنید اتفاق می‌افتد .
موج‌ های مثبت روزگارتان را
شیرین می‌کند .

جمله تاکیدی امروز

۲۳۵ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر
امروز به استقبال زیبایی‌ها میروم و میدانم
همه چیز بر وفق مراد من می‌گردد
وقتی زیبا بیاندیشم و آرام و مهربان باشم

خدایا سپاسگزارم

غل و زنجیر کردن از صفات عاشق نیست

۲۸۱ بازديد ۳ ۰ ۱ نظر
گاهی آدم ها برداشتشان از عشق و تعهد
هر لحظه کنار معشوق بودن است .


در حالی که این درست نیست !
اگر شما دو تا پرنده را به یکدیگر ببندید
آن ها در مجموع چهار بال خواهند داشت
اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد .


#پائولو_کوئیلو

نخریم و نخوریم !!

۲۶۷ بازديد ۳ ۰ ۱ نظر
نقل است که
ابراهیم بن ادهم را گفتند

گوشت گران است

گفت : ما ارزان کنیم !
گفتند : چگونه ؟
گفت : نخریم و نخوریم !!

✍️ عطار

گفتگو با فرشته

۲۷۵ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر
فرشته عزیز عشق لطفا مرا
با امنیت به عشقی که
حق الهی من است برسان
و یاریم کن
که همواره به یاد داشته باشم که من
بنده محبوب خداوند پر محبت
و بی منتهی هستم
تا هر لحظه شاکر الطافش باشم

برشی از باغ گذر

۲۵۶ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر
می‌دانید ، زمان خیلی زود میگذرد
بعد آدم می بیند که راه حل های زندگی
خیلی محدود است
به همین دلیل خیلی چیزها جا می افتند
ثابت می مانند ، آن قدر ثابت که حتی
فکر این که آدم بتواند تغییرشان دهد
خنده دار و حیرت انگیز می شود .

 ✍️ مارگریت دوراس

جورج برنارد شاو

۱۹۶ بازديد ۳ ۱ ۰ نظر
از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید ؛
او نه شما را می بخشد و نه می گذارد خودتان را ببخشید

#جورج_برنارد_شاو

خوش شانس تر از همه بودیم

۲۳۹ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر
رابطه، با صداقت شروع می‌شود . این خشت اول است
چرا که عاشق بودن یعنی شریک شدن با همه‌ چیز
رویاها ، لغزش‌ها ، و عمیق‌ترین هراس‌ها
بدون این حقایق ، رابطه شکست خواهد خورد

‌‌
خوش شانس تر از همه بودیم
جورجیا هانتر

برشی از کتاب دمیان

۲۰۵ بازديد ۳ ۱ ۰ نظر
اگر از کسی بدمان می آید در واقع از چیزی درون آن شخص نفرت داریم
که درون خودمان نیز هست ! چیزی که جزئی از ما نباشد ما را درگیر نمیکند

دمیان
هرمان هسه

زنی ناتمام

۲۴۰ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر ادامه مطلب
به چشم‌هایم زل زد و گفت :
با هم درستش می‌کنیم