آریل

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

ریشه یابی آریل

۲۱۶ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر ادامه مطلب
آریل تا کنون در چند منظور بکار رفته است که از قرار زیر است :

1- آریل فرشته مقرب پروردگار به معنای شیر خدا
2- آریل شهرکی در اسرائیل
3- نام قمر سیاره اورانوس