مجموعه اشعار

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

حرص بهشت نیست که شوق لقای تُست

۲۱۰ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر
ای یـار ناگٖزیر که
دل در هوای تُست !

جان نیز اگر قبول کنی
هم برای تُست!!
غوغای عارفان و
تمنای عاشقان 

حرص بهشت نیست
که شوق لقای تُست

✍️ سعدی

حاصل آغوش گرم آتش و اسفند چیست ؟!

۲۲۰ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر
از تو هم دل کَندَم و دیگر نپرسیدم ز خویش
چاره‌ی معشوق اگر عاشق از او دل کَنَد چیست ؟
عشق ، نفرت ،شوق ، بیزاری ، تمنا یا گریز !!
حاصل آغوش گرم آتش و اسفند چیست ؟!

#فاضل_نظری

بی گمان نا آگاهی‌ ست

۲۰۳ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر
بی گمان نا آگاهی‌ ست
که سراشیبی را نام بگذارند
تقدیر و مقدر را چیزی پندارد
که برای آن تغییری نیست !!

#احمد_شاملو

کای بی خبران راه نه آن است و نه این

۲۰۲ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
قومی متفکرنداندر ره دین
قومی به گمان فتادهدر راه یقین

میترسم از آن کهبانگ آید روزی
کای بی خبران راه نهآن است و نه این

#خیام

غزل شماره 8 "حافظ"

۳۴۴ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر ادامه مطلب

ساقیا برخیز و درده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را

ساغر می بر کفم نه تا ز بر
برکشم این دلق ازرق فام را

و دریابم که عاشق ‏چگونه با آتش ِ برف میسوزد !

۳۳۳ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
‏همیشه آرزو داشته ام
‏روی برف ، شعر بنویسم
‏روی برف ، عاشق شوم
‏و دریابم که عاشق
‏چگونه با آتش ِ برف میسوزد !

#نزار_قبانی