کتاب های صوتی

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

کتاب سوال های درست از دبی فورد

۵۲ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
#کتاب_صوتی

سوال های درست از دبی فورد


خلاصه :
کتاب سوال ‌های درست نوشته دبی فورد و ترجمه الهام شریف به ده پرسش ضروری که راهگشای شما به سوی زندگی بی‌نظیرتان خواهد بود ، پاسخ می‌دهد .
قیمت : ۹ هزار تومان
این کتاب تخفیف دارد . جهت اعمال تخفیف و هماهنگی برای خرید میتوانید به آدرس @cafeariel_shop مراجعه کنید .

کتاب قله ها و دره ها

۴۳ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
#کتاب_صوتی


کتاب قله ها و دره ها
چگونه از فراز و نشیب زندگی سربلند بیرون بیاییم نوشته ی دکتر اسپنسر جانسون
8 فایل صوتی
 
خلاصه :
کتاب قله ها و دره ها – بخش بزرگی از رویدادها و پدیده هایی که ما را در میان گرفته اند و بر زندگی ما اثر میگذارند ، بیرون از اراده و کنترل ما هستند . اما واکنش به آنها در اراده و کنترل ما است. بنابراین ، می توان گفت که راز بزرگ موفقیت و شکست ، نیکفرجامی و بدفرجامی ، شادی و ناشادی، توسعه و عقب ماندگی ما انسانها ، در چگونگی واکنش ما به عوامل بیرونی نهفته است .

هم اکنون جهت خرید میتوانید به @cafeariel_shop در تلگرام پیام بدهید .

کافه ای به نام چرا

۵۴ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر
#کتاب_صوتی

#جان_پی_استرلکی
مترجم : امیرحسین ملکی
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ 112 ﺻﻔﺤﻪ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻥ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﺎﻥ ، ﻣﺮﺩﯼ ﻋﺠﻮﻝ ﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﯼ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯼ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ، ﺑﻪ ﻃﺮﺯﯼ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﻨﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ؟
ﺁﯾﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

هم اکنون جهت خرید میتوانید به @cafeariel_shop در تلگرام پیام بدهید .

کتاب کنترل ذهن اثر خوزه سیلوا

۵۶ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر

#کتاب_صوتی

شما میتوانید با خواندن کتاب کنترل ذهن اثر خوزه سیلوا توانایی کنترل ریتم امواج مغزی خود را در جهت بهبود وضعیت زندگیتان کسب کنید شاید برایتان تعجب بر انگیز باشد ولی این کار با کمک متد سیلوا کاملا عملی است و نتایج آن منافع سودمند بیشماری برای شما دارد .

 
جهت خرید به آی دی @cafeariel_shop در تلگرام پیام بدهید .