کافه آریل

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

غل و زنجیر کردن از صفات عاشق نیست

۱۷۳ بازديد ۳ ۰ ۱ نظر
گاهی آدم ها برداشتشان از عشق و تعهد
هر لحظه کنار معشوق بودن است .


در حالی که این درست نیست !
اگر شما دو تا پرنده را به یکدیگر ببندید
آن ها در مجموع چهار بال خواهند داشت
اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد .


#پائولو_کوئیلو

نخریم و نخوریم !!

۱۵۶ بازديد ۳ ۰ ۱ نظر
نقل است که
ابراهیم بن ادهم را گفتند

گوشت گران است

گفت : ما ارزان کنیم !
گفتند : چگونه ؟
گفت : نخریم و نخوریم !!

✍️ عطار

گفتگو با فرشته

۱۴۶ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر
فرشته عزیز عشق لطفا مرا
با امنیت به عشقی که
حق الهی من است برسان
و یاریم کن
که همواره به یاد داشته باشم که من
بنده محبوب خداوند پر محبت
و بی منتهی هستم
تا هر لحظه شاکر الطافش باشم