کافه آریل

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

برشی از باغ گذر

۱۶۰ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر
می‌دانید ، زمان خیلی زود میگذرد
بعد آدم می بیند که راه حل های زندگی
خیلی محدود است
به همین دلیل خیلی چیزها جا می افتند
ثابت می مانند ، آن قدر ثابت که حتی
فکر این که آدم بتواند تغییرشان دهد
خنده دار و حیرت انگیز می شود .

 ✍️ مارگریت دوراس

جورج برنارد شاو

۱۰۹ بازديد ۳ ۱ ۰ نظر
از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید ؛
او نه شما را می بخشد و نه می گذارد خودتان را ببخشید

#جورج_برنارد_شاو

خوش شانس تر از همه بودیم

۱۳۱ بازديد ۳ ۰ ۰ نظر
رابطه، با صداقت شروع می‌شود . این خشت اول است
چرا که عاشق بودن یعنی شریک شدن با همه‌ چیز
رویاها ، لغزش‌ها ، و عمیق‌ترین هراس‌ها
بدون این حقایق ، رابطه شکست خواهد خورد

‌‌
خوش شانس تر از همه بودیم
جورجیا هانتر