کافه آریل

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

دانلود کتاب گریز دلپذیر اثر آنا گاوالدا

۲۰۷ بازديد ۰ ۱ ۰ نظر
آموخته‌ ام که وابسته نباید شد ، نه به هیچ کس ، نه به هیچ رابطه‌اى و این لعنتى ، نشدنى‌ترین کارى بود که آموخته‌ام !

                                                               دانلود کتاب گریز دلپذیر اثر آنا گاوالدا

کای بی خبران راه نه آن است و نه این

۲۰۲ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
قومی متفکرنداندر ره دین
قومی به گمان فتادهدر راه یقین

میترسم از آن کهبانگ آید روزی
کای بی خبران راه نهآن است و نه این

#خیام

برشی از کتاب نخل‌ های وحشی

۱۹۹ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
عشق و رنج دو روی یک سکه ‌اند !
و ارزش عشق به اندازه‌ی رنجی است که آدم از بابت آن میکشد
و اگر عشق همین طور مفت و مجانی پای آدم تمام شود
در واقع عشق نبوده و فقط خودش را گول زده .

✍️ ویلیام فاکنر

ریشه یابی آریل

۲۱۶ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر ادامه مطلب
آریل تا کنون در چند منظور بکار رفته است که از قرار زیر است :

1- آریل فرشته مقرب پروردگار به معنای شیر خدا
2- آریل شهرکی در اسرائیل
3- نام قمر سیاره اورانوس

خدایا سپاسگذارم

۱۷۳ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
و تنها خداست
که هر روز از نشان دادن
خورشیدش به آنها که
اهل دیدن هم نیستند
هرگز خسته نمی شود !