اشو

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

همیشه به دنبال احساس رنج و بدبختی هستیم

۱۰۷ بازديد ۱ ۰ ۰ نظر
مردم کوچکترین فرصت بدبختی و غم را
از دست نمی دهند ،

اگر هم فرصتی برای بدبختی وجود نداشته باشد
آنرا اختراع می کنند و درخیال خود می آفرینند

اگر در زمان حال آنرا نیابند گذشته را زیر و رو می کنند
و اگر در گذشته پیدایش نکنند
در آینده به دنبال آن می گردند
و در همه حال باید چیزی را بیابند که
نگران آن باشند و احساس بدبختی کنند

جای تعجب نیست که دنیا
این چنین سرشار از رنج و بدبختی است

#اﺷﻮ

معجزه باور خود معمولی توست !!

۱۹۰ بازديد ۴ ۰ ۰ نظر
معجزه این نیست که در هوا بپری و یا از
این سوی رودخانه بر کاغذی
در آنسوی رودخانه چیزی بنویسی
معجزه آن است که :
به چنان قدرت باور نکردنی درونی برسی
که بتوانی خود معمولی‌ ات را
با آرامش خاطر بپذیری
آنگاه که :
دیگر طالب تحسین و تمجید دیگران نباشی
معجزه در تو رخ داده است.

#اشو

کتاب الکترونیکی راه کمال از اشو

۱۸۷ بازديد ۰ ۰ ۰ نظر
گزیده سخنان ارزشمند دانشمند هندی راجینیش اشو فقید در کتابی به اسم #راه_کمال گردآوری شده است .