تصویر ذهنی معجزه میکند

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

تصویر ذهنی معجزه میکند

۱۳۸ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر
یادت باشه
تصویر ذهنی معجزه می‌کند ، هر
آن‌ چه فکر کنید اتفاق می‌افتد .
موج‌ های مثبت روزگارتان را
شیرین می‌کند .