معجزه

شعر ، کتاب و متن انگیزشی

معجزه باور خود معمولی توست !!

۱۹۰ بازديد ۴ ۰ ۰ نظر
معجزه این نیست که در هوا بپری و یا از
این سوی رودخانه بر کاغذی
در آنسوی رودخانه چیزی بنویسی
معجزه آن است که :
به چنان قدرت باور نکردنی درونی برسی
که بتوانی خود معمولی‌ ات را
با آرامش خاطر بپذیری
آنگاه که :
دیگر طالب تحسین و تمجید دیگران نباشی
معجزه در تو رخ داده است.

#اشو

تصویر ذهنی معجزه میکند

۱۳۸ بازديد ۲ ۰ ۰ نظر
یادت باشه
تصویر ذهنی معجزه می‌کند ، هر
آن‌ چه فکر کنید اتفاق می‌افتد .
موج‌ های مثبت روزگارتان را
شیرین می‌کند .