دسته بندی ایتالو کالوینو - کافه آریل

ایتالو کالوینو (۱۹۲۳- ۱۹۸۵) نویسنده ایتالیایی است. سه گانه «نیاکان ما» شامل «شوالیه ناموجود»،‌ «وینکنت شقه شده»‌ و «بارون درخت نشین»‌ از مشهورترین آثار او هستند . همچنین داستانهای کوتاه مثل «شهرهای نامرئی»‌ و «شش یادداشت برای هزاره بعدی» نیز از آثار برجسته ادبیات شمرده میشود . شهرت او به خاطر شیوه خاصش در نوشتن داستانهای کوتاه است و برخی از منتقدان او را به عنوان نویسنده‌ای بیناسبکی میشناسند که از توانسته از قید و بندهای سبکهای کلاسیک فاصله بگیرد و در آثارش به پست مدرنیسم نزدیک شود .

تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1402-1398
تلفن تماس : 09981924218 ، پاسخگویی از 9 الی 24