دسته بندی برد تی اسپالدینگ - کافه آریل

برد تی اسپالدینگ Baird Thomas Spalding (1953 1872) نویسنده روحانی آمریکایی، نویسنده مجموعه کتابهای معنوی : زندگی و آموزش استادان خاور دور بود . اگرچه كتابهای اسپالدینگ ادعا می كرد كه وی در سال 1857 در انگلستان به دنیا آمد، اما اسپالدینگ گزارش شده است كه در سال 1872 در شمال کوهوكتون، نیویورك به دنیا آمد. وی بیشتر عمر خود را به عنوان مهندس معدن در غرب آمریكا گذراند . تحقیقات در مورد زندگی او و یازده سفر اعزامی تحقیقاتی به یازده نفر در آغاز سال 1894 برای خاورمیانه برای مطالعه “مسترها” شواهد و تصاویری پیدا کرده است که در جلد های بعدی کتاب او گنجانده شده است . اسپالدینگ ابتدا در اواخر دهه 1800 و سپس دوباره در دهه 1920 و بعد دوباره در سفر 1935 به بهانه ناشر خود، Devorss & Company به هند سفر کرد . جزئیات بیوگرافی حکایتی حتی در طول زندگی وی به طور گسترده منتشر شد .

تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1403-1398
تلفن تماس : 09981924218 ، پاسخگویی از 9 الی 24