دسته بندی جولیان جانسون - کافه آریل

جولیان جانسون نویسنده و جراح آمریکایی متولد سال 1873 است. او تاکنون کتابهای زیادی را دربارهی عرفان و معرفتشناسی شرقی نوشته است و بیشتر شهرت او در آمریکا هم به خاطر نگارش این کتاب ها است. او در دههی 1930 در به هندوستان مهاجرت کرد و در آنجا با علم یوگا و نوع خاصی از این علم به نام سوارت شابد یوگا آشنا شد.  نتیجهی زندگی او در هندستان پنج کتاب شد که یکی از آنها را اکنون در دست دارید. در کتاب مسیر استادان آمده است: «جولیان جانسون، یک خداشناس، جراح، خلبانی با ذوق و هنرمندی برجسته بود. علاوه بر اینها، دکتر جانسون جویندهای ثابت قدم در راه حقیقت بود. در قلهی موفقیت دنیوی او همهی فعالیتهایش را به جز تحقیق برای حقیقت ترک کرد. او به ندای شرق برای دومین بار در زندگی اش گوش سپرد. طی اولین اقامت اش در هند، او مشتاقانه انجیل عیسی مسیح را آموزش میداد. وقتی که برای دومین بار به هند آمد، گویی که دست خدا، او را انتخاب کرده بود که از گوشه ای از دنیا به محضر استاد برود. او با پشتکار، تعالیم معنوی ای را که یکی از بزرگترین استادان در قید حیات به وی آموخته بود، به کار می برد و بصیرت واقعی که ورای همهی شکلها و مناسک به او هدیه داده شده بود را انجام می داد. او حکمت باستان را که همه ی پیامبران خدا آن را موعظه می کردند، فراگرفت. عشق دکتر جانسون به استادش بی حد و مرز، ایمانش به او محکم و سرسپردگیاش از صمیم قلب بود. او بعد از اينکه مرشدش را درهند یافت هرگز به سرزمین مادریاش برنگشت.»

تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1403-1398
تلفن تماس : 09981924218 ، پاسخگویی از 9 الی 24