دسته بندی مارسی شایماف - کافه آریل

مارسی شیموف چهره زن بزرگترین پدیده کتاب خودیاری در تاریخ است – سریال سوپ مرغ – که شش عنوان از این کتاب را با هم همکاری داشته است . یک رهبر مشهور تحول گرا و یک متخصص انگیزشی ، مرتباً سخنرانی های یادداشت های کلیدی در مورد عزت نفس و عملکرد اوج ارائه می دهد .

تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1403-1398
تلفن تماس : 09981924218 ، پاسخگویی از 9 الی 24