دسته بندی ماری میچل - کافه آریل

مری ام میچل 9 کتاب نوشته است . ستون او «خانم رفتار» که در The Philadelphia Inquirer (جایی که دو بار در هفته به مدت ده سال اجرا می شد) سرچشمه گرفت ، توسط King Features به صورت ملی پخش شد . سیاتل تایمز ستون خود را با عنوان «موضوع خوب» برای چندین سال اجرا کرد . او در حال حاضر ستونی در مورد آداب معاشرت مدرن برای رویترز می نویسد و اغلب در مجلات چاپ ملی به عنوان یک مرجع آداب معاشرت از او نقل قول می شود . او به عنوان یک مربی شرکتی برای مسائل مربوط به مدنیت و حرفه ای بودن بسیار مورد تقاضا است .

تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1403-1398
تلفن تماس : 09981924218 ، پاسخگویی از 9 الی 24