دسته بندی پال توئیچل - کافه آریل

سری پال توئیچل با نام معنوی (پدر زاسک) در سال 1971 به صورت علنی پایه گذار مکتب اکنکار بود . پال در دوران جستجویش برای حقیقت به هندوستان رفته و در آنجا تحت تعالیم استاد سری سودارسینگ نهصد و هفتادمین استاد حق در قید حیات و عضو نظام برادری وایراگی (به معنای عدم وابستگی) قرار گرفت . نظام برادری وایراگی شامل اساتیدی است که به مرحله عدم وابستگی رسیده اند که البته هر کدام از این اساتید که به سمت استاد حق در قید حیات زمان خود رسیده اند ، یک نظام برادری در داخل نظام وایراگی تشکیل داده اند که به نظام برادری بورچاکوم موسوم است . سپس استاد سودارسینگ ایشان را برای ادامه سلوکش به استاد ربازارتارز (نام معنوی ایشان) معرفی کرده که این استاد به نقل از توئیچل حدود 500 و اندی سال دارند که هنوز هم در قید حیات می باشند . پس از آن به آمریکا بازگشته و نظام معنوی اکنکار را پایه گذاری کردند .

تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1402-1398
تلفن تماس : 09981924218 ، پاسخگویی از 9 الی 24