×

جهت سفارش و ارتباط با کارشناس ترجمه :

شماره تماس : ۰۹۲۲۴۱۲۴۸۲۱ ( واتساپ و تلگرام )

ایمیل ارتباطی : tarjomeh@cafeariel.ir

شرایط ترجمه :

۱- یک صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه می باشد .

۲- در سفارش های فوری زمان تحویل نصف و دستمزد ۲ برابر می شود . البته برای رفاه حال شما حالت نیمه فوری نیز در نظر گرفته شده است .

۳- توجه داشته باشید هرچه حجم سفارش ترجمه شما ( تعداد صفحات سفارش ترجمه شما ) بالا برود ، هزینه ترجمه شما به ازای هر صفحه پایین میاید .

۴- کلیه سفارش ها به صورت تایپ شده ( word ) به شما تحویل داده می شود .

۵- انجام ترجمه در هر زمان دلخواه شما با توجه به تفاوت هزینه ، ممکن می باشد .

۶- هزینه تایپ رایگان می باشد .

هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی : ( به ازای هر صفحه )

تعداد صفحات استانداردزمان تحویلدرصد تخفیفترجمه عمومیترجمه تخصصیترجمه تخصصی ویژه
۱ تا ۹ صفحه
۲۵۰ تا ۲۲۵۰ کلمه
۱ تا ۴ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۰%هزینه یک صفحه ترجمه
۴۰۰۰ تومان
۱۶ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۵۰۰۰ تومان
۲۰ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۶۱۲۵ تومان
۲۴.۵ تومان  (هر کلمه)
۱۰ تا ۲۴ صفحه
۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه
۵ تا  ۷ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۳%هزینه یک صفحه ترجمه
۳۸۷۵ تومان
۱۵.۵ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۸۵۰ تومان
۱۹.۴ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۵۸۱۸ تومان
۲۳.۲ تومان  (هر کلمه)
۲۵ تا ۴۹ صفحه
۶۲۵۰ تا ۱۲۲۵۰ کلمه
۸ تا ۱۴ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۵%هزینه یک صفحه ترجمه
۳۸۰۰ تومان
۱۵.۲ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۷۵۰ تومان
۱۹ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۵۶۳۵ تومان
۲۲.۶ تومان  (هر کلمه)
۵۰ تا ۱۰۰ صفحه
۱۲۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کلمه
۱۵ تا ۲۴ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۷%هزینه یک صفحه ترجمه
۳۷۰۰ تومان
۱۴.۸ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۶۵۰ تومان
۱۸.۶ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۵۳۹۰ تومان
۲۱.۶ تومان  (هر کلمه)
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه
۲۵۲۵۰ تا ۵۰۰۰۰ کلمه
۲۵ تا ۵۵ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۹%هزینه یک صفحه ترجمه
۳۶۲۵ تومان
۱۴.۵ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۵۵۰ تومان
۱۸.۲ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۵۰۲۲ تومان
۲۰.۱ تومان  (هر کلمه)
۲۰۱ تا ۴۹۹ صفحه
۵۰۲۵۰ تا ۱۲۴۷۵۰ کلمه
۵۶ تا ۸۵ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۱۱%هزینه یک صفحه ترجمه
۳۵۵۰ تومان
۱۴.۲ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۴۵۰ تومان
۱۷.۸ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۸۳۸ تومان
۱۹.۴ تومان (هر کلمه)
۵۰۰ تا ۱۹۹۹ صفحه
۱۲۵۰۰۰ تا ۴۹۹۷۵۰ کلمه
۸۶ تا ۲۰۰ روزه
ترجمه انگلیسی به فارسی
۱۳%هزینه یک صفحه ترجمه
۳۴۷۵ تومان
۱۳.۹ تومان  (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۳۰۲۵ تومان
۱۷.۴ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۴۶۵۵ تومان
۱۸.۷تومان  (هر کلمه)

هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی : ( به ازای هر صفحه )

تعداد صفحات استانداردزمان تحویلدرصد تخفیفترجمه عمومیترجمه تخصصیترجمه تخصصی ویژه
۱ تا ۹ صفحه
۲۵۰ تا ۲۲۵۰ کلمه
۱ تا ۴ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۰%هزینه یک صفحه ترجمه
۶۲۵۰ تومان
۲۵ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۱۷۵۰ تومان
۴۷ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۶۲۵۰ تومان
۶۵ تومان (هر کلمه)
۱۰ تا ۲۴ صفحه
۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه
۵ تا ۷ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۳%هزینه یک صفحه ترجمه
۶۰۵۰ تومان
۲۴.۲ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۱۳۷۵ تومان
۴۵.۵ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۵۷۵۰ تومان
۶۳ تومان (هر کلمه)
۲۵ تا ۴۹ صفحه
۶۲۵۰ تا ۱۲۲۵۰ کلمه
۸ تا ۱۴ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۵%هزینه یک صفحه ترجمه
۵۹۲۵ تومان
۲۳.۷ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۱۱۵۰ تومان
۴۴.۶ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۵۴۲۵ تومان
۶۱.۷ تومان (هر کلمه)
۵۰ تا ۱۰۰ صفحه
۱۲۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کلمه
۱۵ تا ۲۴ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۷%هزینه یک صفحه ترجمه
۵۸۰۰ تومان
۲۳.۲ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۰۹۲۵ تومان
۴۳.۷ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۵۱۰۰ تومان
۶۰.۴ تومان (هر کلمه)
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه
۲۵۲۵۰ تا ۵۰۰۰۰ کلمه
۲۵ تا ۵۵ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۹%هزینه یک صفحه ترجمه
۵۶۷۵ تومان
۲۲.۷ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۰۶۷۵ تومان
۴۲.۷ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۴۷۷۵ تومان
۵۹.۱ تومان (هر کلمه)
۲۰۱ تا ۴۹۹ صفحه
۵۰۲۵۰ تا ۱۲۴۷۵۰ کلمه
۵۶ تا ۸۵ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۱۱%هزینه یک صفحه ترجمه
۵۵۵۰ تومان
۲۲.۲ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۰۴۵۰ تومان
۴۱.۸ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۴۴۵۰ تومان
۵۷.۸ تومان (هر کلمه)
۵۰۰ تا ۱۹۹۹ صفحه
۱۲۵۰۰۰ تا ۴۹۹۷۵۰ کلمه
۸۶تا  ۲۰۰ روزه
ترجمه فارسی به انگلیسی
۱۳%هزینه یک صفحه ترجمه
۵۴۳۷ تومان
 ۲۱.۷۵ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۰۲۰۰ تومان
۴۰.۸ تومان (هر کلمه)
هزینه یک صفحه ترجمه
۱۴۱۲۵ تومان
۵۶.۵ تومان (هر کلمه)
تمامی حقوق محفوظ می باشد © 1400-1398
تلفن تماس : 91016305-021 پاسخگویی : 11 الی 22